GOTTVALD, Jan. Implementace nových požadavků JAR-FCL 1 v teoretické přípravě dopravních pilotů v oblasti výkonnosti, plánování a provádění letů [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18441. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Róbert Šošovička.
Uložit do Citace PRO