KOLOUCH, David. Administrativní a výrobní budova firmy GRADIOR TECH v Brně, stavebně technologický projekt [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184411. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Jiří Šlanhof.

Uložit do Citace PRO