PRŮCHA, Aleš. Příprava realizace dostavby klinické hematologie FN Brno [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184418. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Radka Kantová.
Uložit do Citace PRO