NEVŘALOVÁ, Jana. Stabilitní analýza štíhlých výškových konstrukcí [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18442. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Aleš Nevařil.
Uložit do Citace PRO