SCHREIBER, Jiří. Bytový dům AB - Javorová čtvrť II Praha - stavebně technologický projekt [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184421. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Pavel Liška.
Uložit do Citace PRO