ŠTĚPÁNEK, Michal. Stavebně technologická příprava skladového a administrativního objektu v Černé za Bory [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184425. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Martin Mohapl.

Uložit do Citace PRO