BARTOŇ, Vojtěch. Metodika zkoušek historických cihel a zdiva [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184427. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Petr Cikrle.
Uložit do Citace PRO