KOZÁČEK, Vojtěch. Experimentální stanovení závislosti parametrů NDT a pevnosti v tlaku betonu [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184434. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Dalibor Kocáb.

Uložit do Citace PRO