ŠMÍDOVÁ, Kristina. Zeleň jako ozdravný prvek budov i měst [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184437. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Olga Rubinová.
Uložit do Citace PRO