ŠNÉDAR, Jaroslav. Průzkum a hodnocení železobetonové mostní konstrukce [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184438. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Petr Cikrle.

Uložit do Citace PRO