SEDLÁČKOVÁ, Andrea. Řízení subdodávek na stavební zakázce [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18444. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Eva Vítková.

Uložit do Citace PRO