HALUŠKA, Ľuboš. Spojitý komorový nosník přes údolí [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184441. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Jan Koláček.

Uložit do Citace PRO