MÁTLOVÁ, Michaela. Autosalon v Jihlavě [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184442. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Ondřej Pešek.
Uložit do Citace PRO