HLADIŠOVÁ, Marika. Cena, kvalita a rizika poskytování prací a služeb facility managementu [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184445. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Alena Tichá.
Uložit do Citace PRO