BARTOŠOVÁ, Andrea. Občanská stavba [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184454. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Miroslav Spáčil.

Uložit do Citace PRO