BOŠKOVÁ, Katarína. Knihovna [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184457. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Lukáš Daněk.

Uložit do Citace PRO