GALATA, Jindřich. Novostavba polikliniky v Rousínově [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184472. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Radim Kolář.
Uložit do Citace PRO