HOANG, Dong Thy. Hotel v Bojnicích [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184481. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ladislav Štěpánek.
Uložit do Citace PRO