KANDRÁČOVÁ, Miroslava. Mateřská škola, Králíky [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184496. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce David Bečkovský.

Uložit do Citace PRO