KOSTEČKA, Jan. Polyfunkční dům [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184508. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Věra Maceková.
Uložit do Citace PRO