KUČERA, Filip. Administrativní budova [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184513. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Petr Beneš.

Uložit do Citace PRO