SLEPÁNEK, Mojmír. Polyfunkční dům [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184568. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Dáša Sukopová.

Uložit do Citace PRO