TEJZR, Martin. Hotel v Luhačovicích [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184580. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Tomáš Petříček.

Uložit do Citace PRO