KŘÍŽOVSKÁ, Eliška. Modelování vývoje hodnoty středního stavebního závodu v reálné konkurenci ČR [online]. Brno, 2020 [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184599. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Robert Kledus.

Uložit do Citace PRO