RAIS, Karel a Radek DOSKOČIL. Risk management: Studijní text pro kombinovanou formu studia [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2007 [cit. 2023-01-31]. ISBN 978-80-214-3510-0. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/184604

Uložit do Citace PRO