POLCAR, Adam a Jiří ČUPERA. Možnosti využití válcového dynamometru pro hodnocení stavu vozidel. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2019, 30(4), 3-11 [cit. 2021-11-27]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: doi:10.13164/SI.2019.4.3
Uložit do Citace PRO