SADÍLEK, Augustin. Znalecké posudky, jejich přezkoumatelnost, verifikace a vady. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2019, 30(4), 45-52 [cit. 2021-12-06]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: doi:10.13164/SI.2019.4.45

Uložit do Citace PRO