JANÁKOVÁ, Ilona, Soňa ŠEDIVÁ a Petr BENEŠ. Transparent Layer Compensation at the Active Triangulation Systems. In: IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER) [online]. IFAC, 2019, s. 508-513 [cit. 2022-05-23]. ISSN 2405-8963. Dostupné z: doi:10.1016/j.ifacol.2019.12.714

Uložit do Citace PRO