HODUL, Jakub, Lenka MÉSZÁROSOVÁ, Tomáš ŽLEBEK, Rostislav DROCHYTKA a Zdeněk DUFEK. Impact of Aggressive Media on the Properties of Polymeric Coatings with Solidification Products as Fillers. Coatings, MDPI [online]. MDPI, 2019, 9(12), 1-24 [cit. 2023-03-22]. ISSN 2079-6412. Dostupné z: doi:10.3390/coatings9120793

Uložit do Citace PRO