SOPHA, Hanna Ingrid, Zdeněk SPOTZ, Jan MICHALIČKA, Luděk HROMÁDKO, Roman BULÁNEK, Tomáš WÁGNER a Jan MACÁK. Bismuth Oxychloride Nanoplatelets by Breakdown Anodization. ChemElectroChem [online]. Wiley-VCH Verlag, 2019, 6(2), 336-341 [cit. 2023-03-21]. ISSN 2196-0216. Dostupné z: doi:10.1002/celc.201801280

Uložit do Citace PRO