SVOBODOVÁ, Jana. Zvýšení konkurenceschopnosti firmy na základě rozboru marketingového mixu [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18474. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Pavel Mráček.

Uložit do Citace PRO