DOBIÁŠ, Radek. Návrh provozu elektro Dobiaš [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18476. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Bohumil Hlavenka.
Uložit do Citace PRO