CIGÁNEK, Jan. Komunikace měřicích přístrojů s počítačem – návrh laboratorních experimentů [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18479. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Ivana Jakubová.
Uložit do Citace PRO