TOMO, Milan. Využití technické analýzy při obchodování futures odvozených od akciových indexů [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18518. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Oldřich Rejnuš.
Uložit do Citace PRO