JANÍK, Lukáš. Platforma MHP a její využití v DVB-T [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18588. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Michal Kohoutek.

Uložit do Citace PRO