KOSTOV, Jiří. Vliv lokálních regulačních systémů na řízení elektrizační soustavy [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18592. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Tomáš Bartošík.
Uložit do Citace PRO