VÁNIŠOVÁ, Michaela. Vliv OZE na elektrizační soustavu ČR [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18600. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Petr Mastný.

Uložit do Citace PRO