ŠEVČÍK, Ondřej. Způsoby vytápění rodinného domu [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18608. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Tomáš Bartošík.

Uložit do Citace PRO