MALÝ, Milan, Jan JEDELSKÝ, Jaroslav SLÁMA, Lada JANÁČKOVÁ, Marcel SAPÍK, Graham WIGLEY a Miroslav JÍCHA. Internal flow and air core dynamics in Simplex and Spill-return pressure-swirl atomizers. International journal of heat and mass transfer [online]. Elsevier, 2018, 123(1), 805-814 [cit. 2023-03-21]. ISSN 0017-9310. Dostupné z: doi:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2018.02.090

Uložit do Citace PRO