KLUČÁKOVÁ, Martina. Agarose Hydrogels Enriched by Humic Acids as the Complexation Agent. Polymers [online]. MDPI, 2020, 12(3), 687-698 [cit. 2021-11-27]. ISSN 2073-4360. Dostupné z: doi:10.3390/polym12030687
Uložit do Citace PRO