TORRES RODRÍGUEZ, Jorge Alberto. Příprava aerogelových povrchových úprav na objemových materiálech [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/186582. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. CEITEC VUT. Středoevropský technologický institut VUT. Vedoucí práce Jozef Kaiser.
Uložit do Citace PRO