ŠTĚRBA, Pavel. Soudní znalec a otázky spotřeby paliva vozidlových motorů. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2020, 31(1), 17-21 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: doi:10.13164/SI.2020.1.17
Uložit do Citace PRO