KLIKOVÁ, Alena. Aktuální stav rekodifikace veřejného stavebního práva. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2020, 31(1), 22-24 [cit. 2021-9-20]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: doi:10.13164/SI.2020.1.22
Uložit do Citace PRO