NOVÁK, Jaromír a Vítězslav PRUKNER. Souvislosti rizik v dnešní společnosti. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2020, 31(1), 31-34 [cit. 2021-9-23]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: doi:10.13164/SI.2020.1.31
Uložit do Citace PRO