URBÁNEK, Michal a Barbora SCHÜLLEROVÁ. Mezinárodní konference soudního inženýrství ExFoS Brno 2020. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2020, 31(1), 48-53 [cit. 2021-11-27]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: doi:10.13164/SI.2020.1.48
Uložit do Citace PRO