Habilitační řízení v oboru Soudní inženýrství na ÚSI VUT v Brně. 31. Akademické nakladatelství CERM, 2020, 55 s. ISSN 1211-443X. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/186601
Uložit do Citace PRO