MAXOVÁ, Anna. The Comparison Of The Ansys Fluent Solvers In The Solving Of The Supersonic Flow In The Apertures. In: Proceedings of the 25st Conference STUDENT EEICT 2019 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019, s. 26-29 [cit. 2021-01-26]. ISBN 978-80-214-5735-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/186609
Uložit do Citace PRO