KLOBUŠIAKOVÁ, Patrícia. Connectivity Between Brain Networks Dynamically Reflects Cognitive Status Of Parkinson’S Disease. In: Proceedings of the 25st Conference STUDENT EEICT 2019 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019, s. 31-33 [cit. 2020-10-26]. ISBN 978-80-214-5735-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/186610
Uložit do Citace PRO