PANCÁK, Matej. Queue Management On Active Network Elements. In: Proceedings of the 25st Conference STUDENT EEICT 2019 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019, s. 75-77 [cit. 2021-11-29]. ISBN 978-80-214-5735-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/186621
Uložit do Citace PRO