BALCÁRKOVÁ, Lucie. Laboratory Experiment For Subject Ecology Of Production: Influence Of Water Vapour On The Amount Of Incident Sunlight. In: Proceedings of the 25st Conference STUDENT EEICT 2019 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019, s. 154-157 [cit. 2021-6-22]. ISBN 978-80-214-5735-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/186641
Uložit do Citace PRO